ÇOCUK SESİ

Çocuğunuzu Büyütürken Yalnız Değilsiniz..

Uzm. Birgül U.Bayoğlu

Uzmanlık: 

 Adölesanlar ve anne- baba ilişkileri (mezuniyet tezi ,1989)

 Korozif özefagus striktürlü çocuklarda büyüme ve gelişme (uzm. tezi,1994)

 Denver Gelişimsel Tarama Testi, Türk Çocuklarına Uyarlanması (1996, 2008)

 Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde Aile eğitim danışmanlığı ve Çocuk Gelişimi takibi, erken müdahale programı  ( 1992- )

 Colorado Üniversitesi Çocuk Hastanesi Gelişim Merkezinde gözlem. Denver / Colorado (Mayıs 1997)

 Brown Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Nöroloji bölümünde gözlem. Providence / Rhode Island (Mayıs 1997)

 Karolinska Enstitüsü Çocuk Hastanesi Araştırma Programı. Stockholm/ İsveç (Nisan – Mayıs 1999 )

 Infant Mental Health Kongresi. Poster Sunumu. Montreal-Canada (Temmuz 2000 )

 Infant Mental Health Kongresi. Poster Sunumu. Amsterdam (Temmuz 2002 ) • Denver II Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Programı yürütücüsü ( 1998 –

 4. Etkileşimli Aile Eğitimi Sempozyumu, Konuşmacı, Ankara 2005

 Zero To Three Kongresi, Washington, Kasım 2005 • I.Ulusal Cerebral Palsi Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. İstanbul, Kasım 2005

 Özel Eğitim Kongresi. “ Denver II Testi revizyon sonuçları”. Konuşmacı. Marmaris 2007

 2. Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Sempozyumu. “ Fiziksel istismarı önlemede çocuk gelişimcinin rolü ve önemi”. Konuşmacı. Mayıs 2008

 Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri. “ Erken Tanda Gelişimsel Tarama Testlerinin Yeri ve Önemi”.Konuşmacı. Denizli. Nisan 2008

 Zürih Üniversitesi. Gelişimsel Pediatri Bölümü. Çocuk Değerlendirme çalışmaları. Zürih. Ekim 2008

 Bayley-3 Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği Eğitimi. Glasgow. İskoçya.2008

 Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri.”Gelişimsel testler”. Konuşmacı. Denizli

 II.Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri. ”Gelişimsel Tarama ve Testler”. Konuşmacı. Konya 2009

 III.Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri. ”Gelişimsel Değerlendirme”. Konuşmacı. Muş 2009

 I.Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. ”Davranışsal ve eğitsel yaklaşım”. Konuşmacı.İstanbul 2009

 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi.”gelişimsel testler ve uygulama alanları”. Konuşmacı. Marmaris 2009

 Infant Mental Health Kongresi. “ The Revision of Denver II test at Turkish Children: Ten years ago,ten years later”.Poster Sunumu. Leipsig.Almanya2010

Konuşmacı. Erken Çocukluk Eğitiminde Çocuk Gelişimcinin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü. Ankara. Nisan 2011

Konuşmacı. Çocukların madde bağımlılığından korunmasında erken gelişimsel izlem:Aile ile işbirliği. III. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu. 20-22 Nisan 2011.Ankara

Çalıştay.Ulusal Özel eğitim Kongresi. Denver II, Gazi Mağusa. 20-22 Ekim 2011

Mezuniyet sonrası eğitimleri. Bebeklik Dönemi Erken müdahale yaklaşımı.E-BUP.Ankara 2011

Mezuniyet sonrası eğitimleri. Sıfır-3 yaş bebek değerlendirme ve izlem. Ankara. 2009-2011

Yayınlar:

 Turkish children's performance on Denver II: effect of sex and mother's education. Dev Med Child Neurol. 1998 Jun;40(6):411-6.

 “6 yaş çocuklarında Denver II Testi Performansı: Sosyo-Ekonomik Farklılıklar” 43. Milli Pediatri Kongresi, Poster Sunumu, Ankara,1999

 “Denver II Test and School Performance”Avrupa Sosyal Pediatri Derneği Yıllık Kongresi, Poster Sunumu, İstanbul, 1999

Hand and eye preference in normal preschool children. Clin Pediatr (Phila). 1999 Nov;38(11):677-80.

 “Pediatri Polikliniğinde Gelişimsel Değerlendirme ve Yaklaşım:Gelişim Ünitesi Çalışmaları” Poster Sunumu, II.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, Mayıs 2000

 Denver II Test and Turkish Children: effect of Socio-economic and maternal different”.Clinical Pediatrics, 81: 98-101, Article, 2000

 “Sorgulama formunun Gelişimsel Değerlendirmedeki Yeri: Denver II ile karşılaştırılması “. I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Poster Sunumu. Ankara, 2001

“Hand and Eye Preference of Children” World Congress of Infant Mental Health, Poster Sunumu, Montreal, Quebec-CANADA, 2000

“The developmental evaluatıon and the follow-up of the chıldren referred to outpatıent clınıc : hacettepe unıversıty chıldren hospıtal chıld development unıt ( cdu ) experıences” World Congress of Infant mental health, Poster Sunumu. Amsterdam, 2002

“ 0-6 yaş çocuklarının Denver II testi ile okul başarısı değerlendirmesi “ Uluslararası Çocuk Nörolojisi Kongresi. Poster.İzmir, 2002

“Anne-Baba Rehberi. Gelişim Destek Önerileri”. Kitapçık. Hacettepe Basımevi.Ankara.2004

“ Serebral Palsili çocukların gelişimsel değerlendirilmesi ve aile gereksinimleri”. I.Ulusal Serebral Palsi Gelişimsel bozukluklar kongresi. Poster sunum. İstanbul. Kasım 2005

Can preschool developmental screening identify children at risk for school problems? Early Hum Dev. 2007 Jan 24;

Developmental status in hydrocephalic children. European Journal of Paediatric Neurology. Seventh european paediatric neurology society,EPNS Congress. Poster sunum. Kuşadası, September 2007

Turkish adaptation of speech and language disorders test: Preschool Language Scale, fourth edition: PLS-4. European J Pediatr Neurol, 11 (suppl.1), page 87.2007

Anne-Çocuk Karnesi. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Yayını. Şubat 2008 • “G.D.P. -Anne-Baba Rehberi”. Nobel Tıp Yayınları. Nisan 2007(1.basım),2009 (2.basım)

“Bağlanma,Evlilik ve Aile Psikolojisi”. Kitap bölümü.Editörlü Yayım.Nobel Yayınları.Ankara.2010

“Romantik İlişkiler,Evlilik ve Ana-Baba-Çocuk İlişkileri”. Kitap bölümü.Editörlü Yayım.Nobel Yayınları.Ankara.2010

Infant Mental Health Kongresi.The Revision of Denver II test at Turkish Children: Ten years ago,ten years later . Poster Sunumu. Leipsig-Almanya 2010

Dikkat Eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile örtülü fiziksel istismar ve ihmal. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.2011.Cilt:54 Sayı³

Turkish Validation of the PICCOLO (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes.  Infant Mental Health Journal Volume 34, Issue 4, pages 330–338, July/August 2013

J Pediatr Child Care November 2015 Volume:1,  Preschool Developmental Screening with Denver II Test in Semi-Urban Areas .

Çocuk Sesi. Gelişim Destek Paketi. Akademisyen Yayınevi. 2016. 


 KATKILARIM:

Hamile Eğitim Merkezi. Ankara

Siyah-Beyaz Gazetesi Haftalık köşe  (1996).Ankara

Çedam- Özel eğitim merkezinin kuruluş danışmanlığı. Çorum

Çocuk Animasyon gösterileri organizasyonu ve eğitimi

Özürlü ve Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Projesi.Avrupa Birliği Projesi

2. Çocuk İhmalini ve istismarını önleme sempozyumu hazırlık komitesi.

Okul- Aile Dergisi , Yazılar. Temmuz- Ağustos- Kasım 1999, Şubat 2000

Çoluk-Çocuk Dergisi. Yazılar. Kasım, Aralık 2008

GÇN Dergisi. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi. 2012 

Üyelikler:

Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Kurucu  Üyesi

Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği  Üyesi

Sosyal Pediatri Derneği Üyesi

Hacettepe Mezunlar Derneği-HUMED Üyesi

ÇGE-DER Üyesi

Saat